Arbeidsrett
Arveplanlegging og arveoppgjør
Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom
Forbrukerrettigheter
Formuesplanlegging
Landbruksrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser
Strafferett og bistandsadvokat
Tvisteløsning og prosedyre

Medarbeidere

Anne Hølland
Cecilie Engebretsen
Dordi Malmei Korsfur
Jan Erik Kullerud
Janne K. Rasmussen
Kine Bråten
Per Bergstad
Per T. Sekse
Vegard F. Bråstein

Hvem bistår vi?

Privatpersoner

Næringsliv

Offentlig sektor

Kompetanse / Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Vi bistår leverandører i forbindelse med gjennomføring av anskaffelsesprosesser, i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser.

Offentlige anskaffelser

Juridisk rådgivning og ekspertise

Vi bistår leverandører i forbindelse med gjennomføring av anskaffelsesprosesser, i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser. Regelverket er komplisert, og det er viktig at leverandørene har god kjennskap til de reglene som gjelder. Vi tilbyr verdifull rådgivning underveis – både i anskaffelsesprosessen og ved kontraktsinngåelsen.
Dersom det har oppstått en tvist, enten for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) eller for domstolene, hjelper vi deg i mål med saken. Våre advokater har god kjennskap til sentrale rettsområder som ofte berøres av anskaffelsesretten, inkludert kontraktsrett, forvaltningsrett og entrepriserett

Advokatene

Vi er ditt lokale advokatfirma med spisskompetanse innen Offentlige anskaffelser

Ta kontakt med våre advokater for juridisk ekspertise på dette feltet.

Cecilie Engebretsen

Cecilie Engebretsen

Advokat (H) / Partner / Daglig leder

Bygg, anlegg og entreprise

Tidlig rådgivning kan være avgjørende for en god prosess

Tidlig rådgivning i bygg- og entrepriseprosjekter kan ofte være avgjørende. Vi tilbyr et tett og langsiktig samarbeid for å forsikre deg om at alle prosesser håndteres på en god og konstruktiv måte. På den måten sørger vi for at eventuelle konflikter forebygges og unngås.