Arbeidsrett
Arveplanlegging og arveoppgjør
Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom
Forbrukerrettigheter
Formuesplanlegging
Landbruksrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser
Strafferett og bistandsadvokat
Tvisteløsning og prosedyre

Medarbeidere

Anne Hølland
Cecilie Engebretsen
Dordi Malmei Korsfur
Jan Erik Kullerud
Janne K. Rasmussen
Kine Bråten
Per Bergstad
Per T. Sekse
Vegard F. Bråstein

Hvem bistår vi?

Privatpersoner

Næringsliv

Offentlig sektor

Advokatfirma Sekse & co.

Klienter og oppdragsgivere

Vi bistår privatpersoner, næringslivet og offentlig sektor med høy kompetanse innenfor rådgivning, forhandlinger, mekling og prosedyre for domstolene.

Klienter

Hvem jobber vi for?

Vi bistår privatpersoner, virksomheter og offentlig sektor med advokattjenester og rådgivning innen en rekke områder og fagfelt. Les mer om hva vi kan tilby for deg.

Privatpersoner

Våre advokater har lang og allsidig erfaring i å bistå privatpersoner i ulike livsfaser og på ulike livsområder. For oss er det viktig at du får den hjelpen du trenger.

Næring

Vi leverer juridisk bistand og rådgivning med høy faglig kvalitet, og vi har stort fokus på tilgjengelighet og rask leveranse til våre næringslivsklienter.

Offentlig sektor

Vi bistår kommuner og andre offentlige aktører med juridisk rådgivning og tvisteløsning. Vi bistår også private parter i møte med offentlige myndigheter.

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

For oss er det viktig at du får den hjelpen du trenger. Vi vil bistå deg med kunnskap, profesjonalitet, og drivkraft. Du skal oppleve at du får det beste av støtte og hjelp, gjennom hele prossessen. Send oss en melding, så snakkes vi.

Kontakt oss