Arbeidsrett
Arveplanlegging og arveoppgjør
Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom
Forbrukerrettigheter
Formuesplanlegging
Landbruksrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser
Strafferett og bistandsadvokat
Tvisteløsning og prosedyre

Medarbeidere

Anne Hølland
Cecilie Engebretsen
Dordi Malmei Korsfur
Jan Erik Kullerud
Janne K. Rasmussen
Kine Bråten
Per Bergstad
Per T. Sekse
Vegard F. Bråstein

Hvem bistår vi?

Privatpersoner

Næringsliv

Offentlig sektor

Kompetanse / Bygg, anlegg, entreprise

Bygg, anlegg og
entreprise

Entrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør. Ved utførelse av bygg- og anleggsoppdrag kan man ofte møte på juridiske utfordringer.

Bygg, anlegg og entreprise

Advokatbistand for byggherrer, entreprenører og konsulenter

Fagfeltet er preget av et omfattende regelverk som kan være krevende å forholde seg til. Vi vil at du skal bruke vår kompetanse til å forhindre konflikter og få løst tvister på best mulig måte, samtidig som vi minimerer omkostningene.

En rekke av våre advokater har bred prosedyreerfaring og særskilt kompetanse på mekling. Dette gjør oss godt egnet til å vurdere hvordan en tvist vil utvikle seg i retten, fremforhandle gode løsninger og gi deg de beste rådene underveis i prosessen.

Tidlig rådgivning i bygg- og entrepriseprosjekter kan ofte være avgjørende. Vi tilbyr et tett og langsiktig samarbeid for å forsikre deg om at alle prosesser håndteres på en god og konstruktiv måte. På den måten sørger vi for at eventuelle konflikter forebygges og unngås.

Advokatfirma Sekse & Co gir deg den bistanden du trenger gjennom kontraheringsfasen, utførelsesfasen og i forhold til sluttoppgjør og mislighold. Vi har høy kompetanse og bred erfaring som vi stiller til din disposisjon.

Advokatene

Vi er ditt lokale advokatfirma med spisskompetanse innen Bygg, anlegg og entreprise

Ta kontakt med våre advokater for juridisk ekspertise på dette feltet.

Jan Erik Kullerud

Jan Erik Kullerud

Advokat / Partner

Cecilie Engebretsen

Cecilie Engebretsen

Advokat (H) / Partner / Daglig leder

Per T. Sekse

Per T. Sekse

Advokat (H) / Partner

Kontakt oss

Advokatbistand i byggeprosjekter

For oss er det viktig at du får den hjelpen du trenger. Vi vil bistå deg med kunnskap, profesjonalitet, og drivkraft. Vi skal være engasjerte, effektive og konstruktive. Du skal oppleve at du får det beste av støtte og hjelp, gjennom hele prosessen.

Kontakt oss

Trenger du råd fra en profesjonell advokat?

Ring oss eller send en mail, så snakkes vi.