Arbeidsrett
Arveplanlegging og arveoppgjør
Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom
Forbrukerrettigheter
Formuesplanlegging
Landbruksrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser
Strafferett og bistandsadvokat
Tvisteløsning og prosedyre

Medarbeidere

Anne Hølland
Cecilie Engebretsen
Dordi Malmei Korsfur
Jan Erik Kullerud
Janne K. Rasmussen
Kine Bråten
Per Bergstad
Per T. Sekse
Vegard F. Bråstein

Hvem bistår vi?

Privatpersoner

Næringsliv

Offentlig sektor

Kompetanse / Formuesplanlegging

Formuesplanlegging

Ingen vet hva fremtiden bringer, og vi anbefaler våre klienter å vurdere sin situasjon og gjøre de nødvendige grep for å sikre sine verdier og skape forutsigbarhet for seg selv og sine nærmeste.

Formuesplanlegging

Ingen vet hva fremtiden bringer. Vi hjelper deg med fremtidsfullmakt.

Våre advokater bistår med rådgivning i forhold til generasjonsskifte og arveplanlegging, og utarbeider de nødvendige dokumentene for å få dette formalisert.

Vi bistår også ektefeller og samboere med å inngå avtaler som regulerer formuesforholdet mellom dem, slik som ektepakt og eller samboeravtale. For mer informasjon, se vårt kompetanseområde familie- og barnerett.

Mange av våre klienter ønsker å få opprettet en fremtidsfullmakt som bestemmer hvem som skal ha adgang til å ivareta deres interesser dersom de selv ikke lenger er i stand til dette.

Våre advokater har lang erfaring med opprettelse av fremtidsfullmakter og bistår gjerne i dette arbeidet.

Formuesplanlegging

Bistand fra advokat

Eksempler på dokumenter vi utarbeider:
  • Arveavtaler
  • Testamenter
  • Gavebrev
  • Erklæringer om avkortning i arv
  • Fremtidsfullmakter

Advokatene

Vi er ditt lokale advokatfirma med spisskompetanse innen Formuesplanlegging

Ta kontakt med våre advokater for juridisk ekspertise på dette feltet.

Per Bergstad

Per Bergstad

Advokat / Partner

Janne K. Rasmussen

Janne K. Rasmussen

Advokat / Partner / Styreleder

Familie- og barnerett

Ektepakt og samboeravtale

Vår erfaring er at mange konflikter kunne vært unngått dersom ektefeller og/eller samboere hadde hatt større kunnskap om hva loven regulerer og mulighetene for å inngå alternative ordninger. Vi bistår med å utforme samboeravtaler og ektepakter, skreddersydd for din situasjon.

Kontakt oss

Trenger du råd fra en profesjonell advokat?

Ring oss eller send en mail, så snakkes vi.