Arbeidsrett
Arveplanlegging og arveoppgjør
Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom
Forbrukerrettigheter
Formuesplanlegging
Landbruksrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser
Strafferett og bistandsadvokat
Tvisteløsning og prosedyre

Medarbeidere

Anne Hølland
Cecilie Engebretsen
Dordi Malmei Korsfur
Jan Erik Kullerud
Janne K. Rasmussen
Kine Bråten
Per Bergstad
Per T. Sekse
Vegard F. Bråstein

Hvem bistår vi?

Privatpersoner

Næringsliv

Offentlig sektor

Kompetanse / Familie- og barnerett

Familie- og
barnerett

Samlivsbrudd innebærer ofte en livskrise, både for deg og din familie. Da er det betryggende å ha en profesjonell veileder med lang erfaring i håndteringen av det økonomiske oppgjøret.

Familie- og barnerett

Alltid med hensyn til barnets beste

Vår erfaring er at mange konflikter kunne vært unngått dersom ektefeller og/eller samboere hadde hatt større kunnskap om hva loven regulerer og mulighetene for å inngå alternative ordninger. Vi bistår med å utforme samboeravtaler og ektepakter, skreddersydd for din situasjon.

Advokaten bistår med å fordele eiendeler og gjeld i henhold til gjeldende lovverk. Vi veileder våre klienter, foreslår løsninger, håndterer konflikter og utformer skifteavtaler. Med lang erfaring i tvisteløsninger på dette feltet sikrer vi effektive prosesser frem mot en endelig avtale.

Mange av våre klienter er næringsdrivende. Vi tilbyr rådgivning med sikte på å etablere en hensiktsmessig formuesordning mellom den næringsdrivende og ektefellen.

Håndtering av spørsmål om foreldreansvar, fast bosted og samvær mellom barn og foreldre krever særlig kompetanse hos advokaten. Hensynet til barnas beste skal være avgjørende. På dette området er det nødvendig med lang erfaring i tillegg til god juridisk kompetanse.

Våre advokater besitter kunnskap om barns utvikling og behov, essensielt for å gi forsvarlige råd og finne veloverveide løsninger. Partene skal forholde seg til hverandre og samarbeide om barnet også etter at tvisten er løst. Advokaten har et særlig ansvar for å bidra til at partene finner gode og bærekraftige løsninger.

Advokatene

Vi er ditt lokale advokatfirma med spisskompetanse innen Familie- og barnerett

Ta kontakt med våre advokater for juridisk ekspertise på dette feltet.

Kine Bråten

Kine Bråten

Advokat / Partner

Anne Hølland

Anne Hølland

Advokat / Partner

Cecilie Engebretsen

Cecilie Engebretsen

Advokat (H) / Partner / Daglig leder

Janne K. Rasmussen

Janne K. Rasmussen

Advokat / Partner / Styreleder

Familie- og barnerett

Vi lytter og veileder

Hver familie har sin egen unike situasjon. Vi er her for å lytte, veilede og støtte deg i din sak. Du kan alltid være sikker på at vi jobber for å finne de beste løsningene for å ivareta barnas og familiens behov og rettigheter.

Kontakt oss

Trenger du råd fra en profesjonell advokat?

Ring oss eller send en mail, så snakkes vi.