Arbeidsrett
Arveplanlegging og arveoppgjør
Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom
Forbrukerrettigheter
Formuesplanlegging
Landbruksrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser
Strafferett og bistandsadvokat
Tvisteløsning og prosedyre

Medarbeidere

Anne Hølland
Cecilie Engebretsen
Dordi Malmei Korsfur
Jan Erik Kullerud
Janne K. Rasmussen
Kine Bråten
Per Bergstad
Per T. Sekse
Vegard F. Bråstein

Hvem bistår vi?

Privatpersoner

Næringsliv

Offentlig sektor

Kompetanse / Fast eiendom

Fast eiendom

Når uenigheter oppstår, kan det være nyttig å søke ekstern hjelp. Advokatene hos Advokatfirma Sekse & Co har omfattende kompetanse og erfaring innen fast eiendoms rettsforhold.

Fast eiendom

Står du overfor utfordringer knyttet til eiendom?

Fast eiendoms rettsforhold omhandler rettigheter og plikter knyttet til fast eiendom. Når uenigheter oppstår, kan det være nyttig å søke ekstern hjelp. Advokatene hos Advokatfirma Sekse & Co har omfattende kompetanse og erfaring innen fast eiendoms rettsforhold.

Hos oss møter du advokater med solid og tverrfaglig kunnskap om dette rettsområdet. Vi gir deg råd og veiledning som er egnet til å løse den problemstillingen du har.

Fast eiendom

Bistand fra advokat

Vi hjelper deg blant annet med:

  • Husleieforhold
  • Tvist i tilknytning til avhending av fast eiendom, saker etter avhendingsloven og bustadoppføringsloven
  • Etablering og endring av servitutter, som for eksempel veirett og annen bruksrett til fast eiendom
  • Tomtefesteavtaler, inkludert inngåelse av avtaler, innløsning av festetomter og regulering av festeavgift
  • Jordskifte
  • Eiendomsutvikling
  • Inngåelse og reforhandling av avtaler

Advokatene

Vi er ditt lokale advokatfirma med spisskompetanse innen Fast eiendom

Ta kontakt med våre advokater for juridisk ekspertise på dette feltet.

Vegard F. Bråstein

Vegard F. Bråstein

Advokat / Partner

Janne K. Rasmussen

Janne K. Rasmussen

Advokat / Partner / Styreleder

Jan Erik Kullerud

Jan Erik Kullerud

Advokat / Partner

Per T. Sekse

Per T. Sekse

Advokat (H) / Partner

Cecilie Engebretsen

Cecilie Engebretsen

Advokat (H) / Partner / Daglig leder

Fast eiendom

En stødig rådgiver

Eiendomsspørsmål er ofte knyttet til store verdier og mye følelser. Da er det viktig å ha en erfaren advokat med på laget ditt – en som både sikrer og verner om dine eiendomsinteresser.