Arbeidsrett
Arveplanlegging og arveoppgjør
Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom
Forbrukerrettigheter
Formuesplanlegging
Landbruksrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser
Strafferett og bistandsadvokat
Tvisteløsning og prosedyre

Medarbeidere

Anne Hølland
Cecilie Engebretsen
Dordi Malmei Korsfur
Jan Erik Kullerud
Janne K. Rasmussen
Kine Bråten
Per Bergstad
Per T. Sekse
Vegard F. Bråstein

Hvem bistår vi?

Privatpersoner

Næringsliv

Offentlig sektor

Klienter / Privatpersoner

Bistand til
privatpersoner

Våre advokater har lang og allsidig erfaring i å bistå privatpersoner i ulike livsfaser og på ulike livsområder.

Privatpersoner

Vi hjelper deg!

Våre advokater har lang og allsidig erfaring i å bistå privatpersoner i ulike livsfaser og på ulike livsområder.

Vi tilbyr rådgivning for å forebygge fremtidig usikkerhet og konflikt, og bistår våre klienter med tvisteløsning når det er behov for det.

Kompetanse

Tjenester spesielt rettet mot privatpersoner

Arbeidsrett

Barnevern

Familie- og barnerett

Fast eiendom

Forbruker-rettigheter

Formues-planlegging

Forvaltningsrett

Kontraktsrett

Landbruksrett

Strafferett og bistandsadvokat

Tvisteløsning og prosedyre

Kontakt oss

Trenger du råd fra en profesjonell advokat?

Ring oss eller send en mail, så snakkes vi.