Arbeidsrett
Arveplanlegging og arveoppgjør
Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom
Forbrukerrettigheter
Formuesplanlegging
Landbruksrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser
Strafferett og bistandsadvokat
Tvisteløsning og prosedyre

Medarbeidere

Anne Hølland
Cecilie Engebretsen
Dordi Malmei Korsfur
Jan Erik Kullerud
Janne K. Rasmussen
Kine Bråten
Per Bergstad
Per T. Sekse
Vegard F. Bråstein

Hvem bistår vi?

Privatpersoner

Næringsliv

Offentlig sektor

Klienter / Offentlig sektor

Bistand til
offentlig sektor

Advokatfirma Sekse & Co leverer jevnlig tjenester til ulike virksomhetsområder innenfor offentlig sektor.

Offentlig sektor

Vi kan offentlig sektor!

Advokatfirma Sekse & Co har lang erfaring i å bistå kommuner og andre offentlige aktører med juridisk rådgivning og tvisteløsning.

Vi bistår også private parter i møte med offentlige myndigheter.

Kompetanse

Tjenester spesielt rettet mot offentlig sektor

Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Fast eiendom

Forvaltningsrett

Landbruksrett

Offentlige anskaffelser

Tvisteløsning og prosedyre

Kontakt oss

Trenger du råd fra en profesjonell advokat?

Ring oss eller send en mail, så snakkes vi.