Arbeidsrett
Arveplanlegging og arveoppgjør
Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom
Forbrukerrettigheter
Formuesplanlegging
Landbruksrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser
Strafferett og bistandsadvokat
Tvisteløsning og prosedyre

Medarbeidere

Anne Hølland
Cecilie Engebretsen
Dordi Malmei Korsfur
Jan Erik Kullerud
Janne K. Rasmussen
Kine Bråten
Per Bergstad
Per T. Sekse
Vegard F. Bråstein

Hvem bistår vi?

Privatpersoner

Næringsliv

Offentlig sektor

Klienter / Næring

Bistand til næring
og virksomheter

Advokatfirma Sekse & Co leverer juridiske tjenester til en rekke små og mellomstore virksomheter i distriktet.

Næring

Behov for juridisk bistand?
Vi har de beste rådene!

Advokatfirma Sekse & Co leverer juridiske tjenester til en rekke små og mellomstore virksomheter i distriktet.

Vår rådgivning holder høy faglig kvalitet, og vi har stort fokus på tilgjengelighet og rask leveranse til våre næringslivsklienter.

Kompetanse

Tjenester spesielt rettet mot næring og virksomheter

Bygg, anlegg og entreprise

Forvaltningsrett

Kontraktsrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser

Tvisteløsning og prosedyre

Kontakt oss

Trenger du råd fra en profesjonell advokat?

Ring oss eller send en mail, så snakkes vi.