Arbeidsrett
Arveplanlegging og arveoppgjør
Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom
Forbrukerrettigheter
Formuesplanlegging
Landbruksrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser
Strafferett og bistandsadvokat
Tvisteløsning og prosedyre

Medarbeidere

Anne Hølland
Cecilie Engebretsen
Dordi Malmei Korsfur
Jan Erik Kullerud
Janne K. Rasmussen
Kine Bråten
Per Bergstad
Per T. Sekse
Vegard F. Bråstein

Hvem bistår vi?

Privatpersoner

Næringsliv

Offentlig sektor

Per Bergstad

Per Bergstad ble cand.jur. ved Universitetet i Bergen 1996. I 2022 ble han partner i Advokatfirma Sekse & Co AS. Per har omfattende kompetanse og lang erfaring med rådgivning og prosedyreoppdrag for næringslivs- og privatkunder.

Medarbeidere

Per Bergstad, advokat

Per Bergstad ble cand.jur. ved Universitetet i Bergen 1996.

Per arbeidet som advokatfullmektig hos Advokatene Stokkeland & Storalm fra 1996 til 1997 og ble deretter ansatt som advokatfullmektig og senere advokat hos Selmer, Mauritzen & Co ANS. Fra 2003 ble han partner i Projure Advokatfirma DA, og arbeidet som partner i Projure advokatfirma AS frem til 01.11.2022 hvor han trådte inn som partner i Advokatfirma Sekse & Co AS.

Per Bergstad har omfattende kompetanse og lang erfaring med rådgivning og prosedyreoppdrag for næringslivs- og privatkunder. Han har også omfattende erfaring med generasjonskifter i familieforetak og han bistår privatklienter i saker som knytter seg til formuesplanlegging og økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd.

Per har også vært benyttet som foreleser på manuduksjoner for jusstudenter ved UiS. Han har også holdt foredrag gjennom Juristenes Utdanningssenter (JUS). Per er en anerkjent foredragsholder som jevnlig tar oppdrag for bedrifter, kommuner, banker og organisasjoner hvor han holder foredrag for deres ansatte og kunder.

Per har prosedert for Høyesterett. Han har også blitt omtalt i Kapital som en av topp 10 advokater innenfor rettsfeltet økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd.

Utdanning

1996 Cand. jur., Universitetet i Bergen
1999 Advokatbevilling

Arbeidserfaring

1996-1997 Advokatfullmektig Advokatene Stokkeland & Storalm
1997-2003 Advokatfullmektig og ansatt advokat Selmer, Mauritzen & Co ANS
2003-2019 Partner i Projure Advokatfirma DA
2019-2022 Partner i Projure Advokatfirma AS
2022- Partner, Advokatfirma Sekse & Co AS

Verv

2016- Styreleder Jæren Sparebank
2017- Styreleder Bryne Kro Eiendom AS
2022- Leder Ankeutvalget i Norges Fotballforbund
Tidligere en rekke styreverv, herunder i bank/finans/investeringsforetak, familieforetak og som medlem og leder i Bryne Fotball ASA og Bryne FK.

Kompetanse

Per Bergstad arbeider hovedsakelig på følgende felt:

Arbeidsrett

Næringsrett

Formues-planlegging

Arveplanlegging og arveoppgjør

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

For oss er det viktig at du får den hjelpen du trenger. Vi vil bistå deg med kunnskap, profesjonalitet, og drivkraft. Du skal oppleve at du får det beste av støtte og hjelp, gjennom hele prossessen. Send oss en melding, så snakkes vi.

Kontakt oss