Arbeidsrett
Arveplanlegging og arveoppgjør
Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom
Forbrukerrettigheter
Formuesplanlegging
Landbruksrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser
Strafferett og bistandsadvokat
Tvisteløsning og prosedyre

Medarbeidere

Anne Hølland
Cecilie Engebretsen
Dordi Malmei Korsfur
Jan Erik Kullerud
Janne K. Rasmussen
Kine Bråten
Per Bergstad
Per T. Sekse
Vegard F. Bråstein

Hvem bistår vi?

Privatpersoner

Næringsliv

Offentlig sektor

Kine Bråten

Kine Bråten fullførte sin juridiske embetseksamen (cand.jur.) våren 2003, og har arbeidet som advokat i Advokatfirma Sekse & Co AS siden 2010. Hun ble partner i selskapet 1. januar 2016.

Medarbeidere

Kine Bråten, advokat

Kine Bråten ble cand. jur fra Universitetet i Bergen våren 2003. Hun har arbeidet som advokat i Advokatfirma Sekse & Co AS siden 2010, og ble partner i selskapet 1. januar 2016.

I tillegg til den erfaring Kine har opparbeidet seg som privatpraktiserende advokat, har hun erfaring fra offentlig sektor som juridisk rådgiver for Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) i Rogaland. Hun har også vært dommerfullmektig ved Jæren tingrett.

Kine har allsidig erfaring innen en rekke sivilrettslige felt.

Hun arbeider hovedsakelig med arv- og skifte, herunder økonomisk oppgjør etter samboerskap, saker etter barneloven og barnevernloven, forvaltningsrettslige spørsmål (og da særlig saker etter plan- og bygningsloven) og med arbeidsrett.

Kine har bred prosedyreerfaring.

Utdanning

1996-2003 Cand.jur., Universitetet i Bergen. Spesialfag: politirett.
1998-1999 Uspesifisert grunnfag, bl.a. makro- og mikroøkonomi, markedsføring og IT

Arbeidserfaring

Høsten 2003 Prosjektleder, Saigon Children’s Charity, Vietnam
2004 Juridisk rådgiver, Fylkesmannen i Rogaland
2005-2006 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Haver & Co
2006-2007 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
2007-2009 Dommerfullmektig, Jæren tingrett
2010-2015 Advokat i kontorfelleskap med Advokatfirma Sekse & Co
2016 Partner i Advokatfirma Sekse & Co

Verv

2006- Styremedlem, Forus Rådgivning AS
2016- Styremedlem, Advokatfirma Sekse & Co
2020-2024 Styremedlem, Sør Rogaland Krets av den Norske Advokatforening

Kompetanse

Kine Bråten arbeider hovedsakelig på følgende felt:

Familie- og barnerett

Barnevern

Arveplanlegging og arveoppgjør

Forvaltningsrett

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

For oss er det viktig at du får den hjelpen du trenger. Vi vil bistå deg med kunnskap, profesjonalitet, og drivkraft. Du skal oppleve at du får det beste av støtte og hjelp, gjennom hele prossessen. Send oss en melding, så snakkes vi.

Kontakt oss

Kontakt oss

Trenger du råd fra en profesjonell advokat?

Ring oss eller send en mail, så snakkes vi.