Arbeidsrett
Arveplanlegging og arveoppgjør
Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom
Forbrukerrettigheter
Formuesplanlegging
Landbruksrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser
Strafferett og bistandsadvokat
Tvisteløsning og prosedyre

Medarbeidere

Anne Hølland
Cecilie Engebretsen
Dordi Malmei Korsfur
Jan Erik Kullerud
Janne K. Rasmussen
Kine Bråten
Per Bergstad
Per T. Sekse
Vegard F. Bråstein

Hvem bistår vi?

Privatpersoner

Næringsliv

Offentlig sektor

Jan Erik Kullerud

Jan Erik Kullerud ble utdannet cand.jur. i 1985 fra Universitetet i Oslo. Han ble ansatt som advokat i 1988, og har vært partner i Advokatfirma Sekse & Co siden 1990.

Medarbeidere

Jan Erik Kullerud, advokat

Jan Erik ble utdannet cand.jur. i 1985 og bedriftsøkonom i 1994. Han var dommerfullmektig ved Jæren tingrett i 1987-1988.

Jan Erik ble ansatt·som advokat i 1988 og ble partner i Advokatfirma Sekse & Co AS fra 1990.

Han har praksis som dommer ved tingretten gjennom nesten 2 år og over 35 års erfaring som privatpraktiserende advokat med omfattende prosedyreerfaring for domstolene.

Han har opparbeidet seg betydelig erfaring forbundet med rådgivning og tvisteløsning for både virksomheter og privatpersoner.

Jan Erik har særlig konsentrert sitt arbeidsfelt omkring fast eiendoms rettsforhold, herunder plan- og bygningsrett, jordskiftesaker, samt generell kontraktsrett, arbeidsrettslige tvister og generell arverett.

Utdanning

1985 Cand. jur., Universitetet i Oslo
1988 Advokatbevilling
1994 Bedriftsøkonom, NHHK

Arbeidserfaring

1986 Vernepliktig jurist, Juridisk avdeling, Forsvarets bygningstjeneste Oslo
1987-1988 Dommerfullmektig, Jæren tingrett
1988-1989 Advokat, Advokatfirma Sekse & Co
1990- Partner, Advokatfirma Sekse & Co

Verv

Diverse styreverv

Kompetanse

Jan Erik Kullerud arbeider hovedsakelig på følgende felt:

Arbeidsrett

Fast eiendom

Bygg, anlegg og entreprise

Kontraktsrett

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

For oss er det viktig at du får den hjelpen du trenger. Vi vil bistå deg med kunnskap, profesjonalitet, og drivkraft. Du skal oppleve at du får det beste av støtte og hjelp, gjennom hele prossessen. Send oss en melding, så snakkes vi.

Kontakt oss

Kontakt oss

Trenger du råd fra en profesjonell advokat?

Ring oss eller send en mail, så snakkes vi.