Arbeidsrett
Arveplanlegging og arveoppgjør
Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom
Forbrukerrettigheter
Formuesplanlegging
Landbruksrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser
Strafferett og bistandsadvokat
Tvisteløsning og prosedyre

Medarbeidere

Anne Hølland
Cecilie Engebretsen
Dordi Malmei Korsfur
Jan Erik Kullerud
Janne K. Rasmussen
Kine Bråten
Per Bergstad
Per T. Sekse
Vegard F. Bråstein

Hvem bistår vi?

Privatpersoner

Næringsliv

Offentlig sektor

Cecilie Engebretsen

Cecilie Engebretsen ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo høsten 1994. I 2021 fikk hun møterett for Høyesterett, og er daglig leder hos Advokatfirma Sekse & Co.

Medarbeidere

Cecilie Engebretsen, advokat (H) og daglig leder

Cecilie Engebretsen ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo høsten 1994.

Cecilie har praksis fra kommunal sektor hvor hun arbeidet som juridisk konsulent og leder av eiendomsavdelingen i Vefsn kommune i Nordland fra 1995 til 1997.

Fra 1997 og frem til høsten 1998 arbeidet hun som advokatfullmektig og advokat i Advokatfirmaet Ytterbøl & Co i Sarpsborg.

Fra høsten 1998 har hun arbeidet som advokat i Sandnes og Stavanger med hovedvekt på prosedyre innen en rekke sivilrettslige felt som fast eiendom, alminnelig kontraktsrett, arbeidsrett og familierett, samt forvaltningsrett og da særlig med rettslige problemstillinger tilknyttet helsesektoren, undervisningssektoren, barnevern, plan- og bygningsrett og offentlige anskaffelser. Våren 2021 fikk Cecilie møterett for Høyesterett.

Fra 2002 ble hun godkjent advokatmekler DNA, og i 2016 gjennomførte hun utdanning for å bli sertifisert mekler. Fra høsten 2005 til våren 2012 satt hun i Advokatforeningens disiplinærutvalget for god advokatskikk for Aust-Agder, Vest-Agder, Sør-Rogaland og Haugesund kretser.

Cecilie har siden 2020 vært firmaets daglige leder.

Utdanning

1989-1994 Cand.jur., Universitetet i Oslo. Spesialfag – Rettsfilosofi.
1995 Spesialfag – Helse- og sosialrett
2016 Sertifisert advokatmekler DNA
2021 Møterett for Høyesterett

 

Arbeidserfaring

1995-1997 Juridisk konsulent/leder eiendomsavdelingen, Vefsn kommune
1997-1998 Advokatfullmektig, Advokatfirma Ytterbøl & Co, Sarpsborg
1999-2002 Ansatt Advokat, Advokatfirma LEGAL ans
2003-2012 Partner, Advokatfirma LEGAL ans
2012-2015 Kontorfelleskap, Sekse & Co AS
2016- Partner Sekse & Co AS

Verv

1995- Styremedlem Medicons AS
1995-1997 Styremedlem Vefsn Tomteselskap
2006-2012 Medlem av disiplinærutvalget for advokater, Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland og Haugesund kretser
2016- Styreleder Jonas Øglænd Pensjonsstiftelse
2021- Styremedlem Meklingsforeningen

Kompetanse

Cecilie Engebretsen arbeider hovedsakelig på følgende felt:

Advokatmekling

Arbeidsrett

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

For oss er det viktig at du får den hjelpen du trenger. Vi vil bistå deg med kunnskap, profesjonalitet, og drivkraft. Du skal oppleve at du får det beste av støtte og hjelp, gjennom hele prossessen. Send oss en melding, så snakkes vi.

Kontakt oss