Arbeidsrett
Arveplanlegging og arveoppgjør
Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom
Forbrukerrettigheter
Formuesplanlegging
Landbruksrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser
Strafferett og bistandsadvokat
Tvisteløsning og prosedyre

Medarbeidere

Anne Hølland
Cecilie Engebretsen
Dordi Malmei Korsfur
Jan Erik Kullerud
Janne K. Rasmussen
Kine Bråten
Per Bergstad
Per T. Sekse
Vegard F. Bråstein

Hvem bistår vi?

Privatpersoner

Næringsliv

Offentlig sektor

Kompetanse / Tvisteløsning og prosedyre

Tvisteløsning og prosedyre

En tvist kan løses på ulike måter, og vi kan bistå deg både i forhandling og i en eventuell rettssak. Noen saker er egnet for utenrettslig mekling, mens andre saker må bringes inn for rettsapparatet.

Tvisteløsning og prosedyre

Fra konflikt til løsning.
Vi bistår når utfordringene oppstår.

En tvist kan løses på ulike måter, og vi kan bistå deg både i forhandling og i en eventuell rettssak. Noen saker er egnet for utenrettslig mekling (f.eks. advokatmekling eller voldgiftsbehandling), mens andre saker må bringes inn for rettsapparatet. Enkelte saker finner sin løsning i Forliksrådet. Andre saker bringes inn for domstolen, og løses da enten gjennom rettsmekling eller ved at retten avsier en dom.

Alle våre advokater har omfattende prosedyreerfaring for de ordinære domstolene, og flere av våre advokater har prosedert for Høyesterett. To av våre advokater har møterett for Høyesterett.

Vi har også erfaring fra arbeid med voldgiftssaker og jordskifte, og en av våre advokater er sertifisert advokatmekler. Vår hovedmålsetning er å løse tvisten på lavest mulig konfliktnivå.

Med solid faglig rådgivning og bred erfaring fra konflikthåndtering, engasjerer vi oss i din sak frem til den finner sin endelige løsning. Din tillit er vårt engasjement!

Advokatene

Vi er ditt lokale advokatfirma med spisskompetanse innen Tvisteløsning og prosedyre

Ta kontakt med våre advokater for juridisk ekspertise på dette feltet.

Anne Hølland

Anne Hølland

Advokat / Partner

Kine Bråten

Kine Bråten

Advokat / Partner

Jan Erik Kullerud

Jan Erik Kullerud

Advokat / Partner

Cecilie Engebretsen

Cecilie Engebretsen

Advokat (H) / Partner / Daglig leder

Vegard F. Bråstein

Vegard F. Bråstein

Advokat / Partner

Per Bergstad

Per Bergstad

Advokat / Partner

Janne K. Rasmussen

Janne K. Rasmussen

Advokat / Partner / Styreleder

Per T. Sekse

Per T. Sekse

Advokat (H) / Partner

Priser

Hva koster en advokat?

Vi bistår både privatpersoner, virksomheter og det offentlige. Her får du oversikt over våre priser, samt informasjon om ulike begreper og vilkår.

Kontakt oss

Trenger du råd fra en profesjonell advokat?

Ring oss eller send en mail, så snakkes vi.