Arbeidsrett
Arveplanlegging og arveoppgjør
Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom
Forbrukerrettigheter
Formuesplanlegging
Landbruksrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser
Strafferett og bistandsadvokat
Tvisteløsning og prosedyre

Medarbeidere

Anne Hølland
Cecilie Engebretsen
Dordi Malmei Korsfur
Jan Erik Kullerud
Janne K. Rasmussen
Kine Bråten
Per Bergstad
Per T. Sekse
Vegard F. Bråstein

Hvem bistår vi?

Privatpersoner

Næringsliv

Offentlig sektor

Kompetanse / Strafferett og bistandsadvokat

Strafferett og bistandsadvokat

Advokatfirma Sekse & Co. har forsvarere og bistandsadvokater med solid kompetanse og lang prosedyreerfaring. Vi står ved din side gjennom hele prosessen, fra etterforskningen starter, til saken eventuelt blir innbrakt for domstolen.

Strafferett og bistandsadvokat

Vi står ved din side. Din trygghet og sikkerhet er vår prioritet.

Hovedregelen er at alle parter i en straffesak har rett på advokatbistand. Hos oss finner du både forsvarere og bistandsadvokater som kan stå ved din side gjennom hele prosessen, fra etterforskningen starter, til saken eventuelt blir innbrakt for domstolen.

Våre advokater kjenner reglene innenfor strafferetten godt. Vi holder oss alltid oppdaterte for å kunne tilby deg den beste bistanden. Rådene vi tilbyr er alltid målrettede og realitetsorienterte. Dette gjør oss egnet til å sikre det beste utfallet for våre klienter, gitt forholdene.

Økonomisk kriminalitet er et område innen strafferetten som vi har særskilt kompetanse på.

Vi stiller advokater med solid kompetanse og lang prosedyreerfaring på området til din disposisjon. Vårt kontor har lenge innehatt vervene som fast forsvarer og fast bistandsadvokat ved Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Advokatene

Vi er ditt lokale advokatfirma med spisskompetanse innen Strafferett og bistandsadvokat

Ta kontakt med våre advokater for juridisk ekspertise på dette feltet.

Anne Hølland

Anne Hølland

Advokat / Partner

Vegard F. Bråstein

Vegard F. Bråstein

Advokat / Partner

Strafferett og bistandsadvokat

Har du behov for rask hjelp?

Hos oss skal oppleve at du får det beste av støtte og hjelp – gjennom hele prosessen. Vårt kontor har lenge innehatt vervene som fast forsvarer og fast bistandsadvokat ved Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett. Kontakt oss for å finne en advokat som kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt oss

Trenger du råd fra en profesjonell advokat?

Ring oss eller send en mail, så snakkes vi.