Arbeidsrett
Arveplanlegging og arveoppgjør
Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom
Forbrukerrettigheter
Formuesplanlegging
Landbruksrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser
Strafferett og bistandsadvokat
Tvisteløsning og prosedyre

Medarbeidere

Anne Hølland
Cecilie Engebretsen
Dordi Malmei Korsfur
Jan Erik Kullerud
Janne K. Rasmussen
Kine Bråten
Per Bergstad
Per T. Sekse
Vegard F. Bråstein

Hvem bistår vi?

Privatpersoner

Næringsliv

Offentlig sektor

Kompetanse / Næringsrett

Næringsrett

Flere av våre advokater har lang og omfattende erfaring med å bistå næringslivet i regionen.

Næringsrett

Arbeidslivet går ikke alltid på skinner. Vi bistår når utfordringene oppstår.

Flere av våre advokater har lang og omfattende erfaring med å bistå næringslivet i regionen. I tillegg fungerer vi som rådgivere for virksomheter på kontraktsrettslige spørsmål innenfor varehandel, tjenesteyting og eiendomsmarkedet. Dette inkluderer bistand med utarbeidelse av avtaler innenfor disse områdene.

Vi har også erfaring med bistand til næringskunder i forhold til insolvens, restrukturering og gjeldsforhold. 

Flere av våre advokater har erfaring fra styrearbeid, og vi bistår klienter løpende med enkeltspørsmål og når det oppstår ekstraordinære utfordringer.

Vi har de nødvendige sikkerhetsstillelser for eiendomsmegling og er registrert og godkjent hos Finanstilsynet for å forestå eiendomsoppgjør.

Næringsrett

Bistand fra advokat

Vi tilbyr blant annet rådgivning og tvisteløsning innenfor selskapsrettslige temaer, som:

  • Aksjonæravtaler
  • Aksjonærkonflikter og styreansvar
  • Kjøp og salg av virksomheter
  • Etablering av næringsvirksomhet, valg av selskapsform og egenkapitaltransaksjoner
  • Fusjon og fisjon

Advokatene

Vi er ditt lokale advokatfirma med spisskompetanse innen Næringsrett

Ta kontakt med våre advokater for juridisk ekspertise på dette feltet.

Per Bergstad

Per Bergstad

Advokat / Partner

Vegard F. Bråstein

Vegard F. Bråstein

Advokat / Partner

Priser

Hva koster det å engasjere advokat?

Vi bistår både privatpersoner, virksomheter og det offentlige. Her får du oversikt over våre priser og vilkår, samt informasjon om ulike begreper og regler.