Arbeidsrett
Arveplanlegging og arveoppgjør
Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom
Forbrukerrettigheter
Formuesplanlegging
Landbruksrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser
Strafferett og bistandsadvokat
Tvisteløsning og prosedyre

Medarbeidere

Anne Hølland
Cecilie Engebretsen
Dordi Malmei Korsfur
Jan Erik Kullerud
Janne K. Rasmussen
Kine Bråten
Per Bergstad
Per T. Sekse
Vegard F. Bråstein

Hvem bistår vi?

Privatpersoner

Næringsliv

Offentlig sektor

Kompetanse / Landbruksrett

Landbruksrett

I landbruksretten inngår flere rettsområder, hvor offentlige reguleringer møter private rettsforhold og næringsliv. Vi har bred erfaring med å bistå gårdbrukere på Jæren og andre klienter i landbruksrettslige spørsmål

Landbruksrett

Fra konflikt til løsning.
Vi bistår når utfordringene oppstår.

I landbruksretten inngår flere rettsområder, hvor offentlige reguleringer møter private rettsforhold og næringsliv. Vi har bred erfaring med å bistå gårdbrukere på Jæren og andre klienter i landbruksrettslige spørsmål

Landbruksrett

Bistand fra advokat

Våre advokater kjenner landbruksnæringen, og kan hjelpe deg med følgende:
  • Odels- og åsetesrett
  • Skifteoppgjør etter dødsfall eller samlivsbrudd, der landbrukseiendom inngår
  • Generasjonsskifter i landbruket
  • Grunnerverv
  • Naborett – grensegang – veirett
  • Ekspropriasjonssaker
  • Skjønn
  • Jordskiftesaker
  • Tvisteløsning for landbruksklienter

Advokatene

Vi er ditt lokale advokatfirma med spisskompetanse innen Landbruksrett

Ta kontakt med våre advokater for juridisk ekspertise på dette feltet.

Janne K. Rasmussen

Janne K. Rasmussen

Advokat / Partner / Styreleder

Kontakt oss

Vi kjenner Jæren

For oss er det viktig at du får den hjelpen du trenger. Vi vil bistå deg med kunnskap, profesjonalitet, og drivkraft. Vi skal være engasjerte, effektive og konstruktive. Du skal oppleve at du får det beste av støtte og hjelp, gjennom hele prossessen.

Kontakt oss

Trenger du råd fra en profesjonell advokat?

Ring oss eller send en mail, så snakkes vi.