Arbeidsrett
Arveplanlegging og arveoppgjør
Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom
Forbrukerrettigheter
Formuesplanlegging
Landbruksrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser
Strafferett og bistandsadvokat
Tvisteløsning og prosedyre

Medarbeidere

Anne Hølland
Cecilie Engebretsen
Dordi Malmei Korsfur
Jan Erik Kullerud
Janne K. Rasmussen
Kine Bråten
Per Bergstad
Per T. Sekse
Vegard F. Bråstein

Hvem bistår vi?

Privatpersoner

Næringsliv

Offentlig sektor

Kompetanse / Forvaltningsrett

Forvaltningsrett

Forvaltningsretten omfatter rettsregler som gjelder for offentlig forvaltning, det vil si virksomhet utøvet av statlige eller kommunale organer, og som ikke er lovgivning eller rettspleie.

Forvaltningsrett

Regelverk kan være komplekse.
Vi bistår når utfordringene oppstår.

Forvaltningsretten omfatter rettsregler som gjelder for offentlig forvaltning, det vil si virksomhet utøvet av statlige eller kommunale organer, og som ikke er lovgivning eller rettspleie.

Våre advokater yter bistand til både privatklienter og offentlige instanser med ulike forvaltningsrettslige problemstillinger.

Bistanden omfatter hjelp til å klage på vedtak, og eventuelt også støtte til å bringe slike klager inn for domstolen for prøving.

Forvaltningsrett

Bistand fra advokat

Forvaltningsretten omhandler mange ulike livsområder, blant annet:
  • Plan- og bygningsrett
  • Helse- og sosialrett
  • Saker etter opplæringsloven
  • Klager til ulike klageorganer, herunder Statsforvalteren og Sivilombudet
  • Søknad og vedtak knyttet til ulike tillatelser, løyver og lisenser

Advokatene

Vi er ditt lokale advokatfirma med spisskompetanse innen Forvaltningsrett

Ta kontakt med våre advokater for juridisk ekspertise på dette feltet.

Kine Bråten

Kine Bråten

Advokat / Partner

Kontakt oss

Du finner oss i Sandnes

Advokatfirma Sekse & Co er ditt lokale advokatfirma. For oss er hver sak og hver klient viktig. Vi vil at du skal få bistand du blir fornøyd med. Derfor fokuserer vi på kvalitet og tilgjengelighet overfor deg som klient. Vi ønsker alltid å løse sakene våre på et lavest mulig konfliktnivå og til ditt beste. Vi er med deg helt til saken er løst.