Arbeidsrett
Arveplanlegging og arveoppgjør
Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom
Forbrukerrettigheter
Formuesplanlegging
Landbruksrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser
Strafferett og bistandsadvokat
Tvisteløsning og prosedyre

Medarbeidere

Anne Hølland
Cecilie Engebretsen
Dordi Malmei Korsfur
Jan Erik Kullerud
Janne K. Rasmussen
Kine Bråten
Per Bergstad
Per T. Sekse
Vegard F. Bråstein

Hvem bistår vi?

Privatpersoner

Næringsliv

Offentlig sektor

Kompetanse / Forbrukerrettigheter

Forbrukerrettigheter

Dersom det foreligger en mangel eller forsinkelse på produkt eller tjeneste, er det viktig å konsultere en advokat som kjenner regelverket så raskt som mulig, slik at rettigheter ikke går tapt.

Forbrukerrettigheter

Rettigheter ved kjøp av varer og tjenester

Rettighetene man har som forbruker bestemmes av forbrukerlovgivningen. Det finnes særskilte regler som beskytter forbrukeren ved kjøp av produkter eller tjenester til (hovedsakelig) privat bruk.

Forbrukerrettighetene er regulert i flere lover, for eksempel forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven og bustadoppføringsloven.

Dersom det foreligger en mangel eller forsinkelse på produkt eller tjeneste, er det viktig å konsultere en advokat som kjenner regelverket så raskt som mulig, slik at rettigheter ikke går tapt.

Våre advokater har solid kompetanse på området og lang erfaring med å bistå forbrukere. Vi vil tilby effektiv og konkret rådgivning med det formål å finne en snarlig løsning på din sak.

Advokatene

Vi er ditt lokale advokatfirma med spisskompetanse innen Forbrukerrettigheter

Ta kontakt med våre advokater for juridisk ekspertise på dette feltet.

Anne Hølland

Anne Hølland

Advokat / Partner

Kontakt oss

Vi jobber i hele Rogaland

For oss er hver sak og hver klient viktig. Vi vil at du skal få bistand du blir fornøyd med. Derfor fokuserer vi på kvalitet og tilgjengelighet overfor deg som klient. Vi ønsker alltid å løse sakene våre på et lavest mulig konfliktnivå og til ditt beste. Vi er med deg helt til saken er løst.