Arbeidsrett
Arveplanlegging og arveoppgjør
Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom
Forbrukerrettigheter
Formuesplanlegging
Landbruksrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser
Strafferett og bistandsadvokat
Tvisteløsning og prosedyre

Medarbeidere

Anne Hølland
Cecilie Engebretsen
Dordi Malmei Korsfur
Jan Erik Kullerud
Janne K. Rasmussen
Kine Bråten
Per Bergstad
Per T. Sekse
Vegard F. Bråstein

Hvem bistår vi?

Privatpersoner

Næringsliv

Offentlig sektor

Kompetanse / Barnevern

Barnevern

Saker etter barnevernloven omhandler tilfeller hvor det offentlige undersøker familieforhold etter å ha mottatt en bekymringsmelding. Slike undersøkelser fører til ulike utfall.

Barnevern

Livet går ikke alltid som planlagt. Vi er her når utfordringene oppstår.

Saker etter barnevernloven omhandler tilfeller hvor det offentlige undersøker familieforhold etter å ha mottatt en bekymringsmelding. Slike undersøkelser fører til ulike utfall. Ofte vil barneverntjenesten foreslå hjelpetiltak, men noen ganger vil det bli besluttet tvangsinngrep, som for eksempel omsorgsovertakelse eller institusjonsplassering.

I alle tilfeller er det viktig at både foreldre og barn får bistand fra advokater som kjenner regelverket godt og som bruker tid på å forstå din sak.

Våre advokater har solid kompetanse og bred erfaring innen barnevernsrett. Vårt kontor yter bistand til private parter, og har fra tid til annen også prosessoppdrag for offentlig part (kommunen).

Barnevernsretten er et rettsområde i stadig utvikling. Våre advokater holder seg kontinuerlig oppdaterte på rettsutviklingen, også med hensyn til praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Vi vektlegger barnets og foreldrenes menneskerettigheter, og målet er alltid å finne den løsningen som er best for barnet.

Vi kan bistå deg i alle sakens faser, og har utstrakt erfaring både med samtaleprosesser og forhandlingsmøter i Barneverns- og helsenemnda. Vi fører også saker etter barnevernloven for domstolen.

Advokatene

Vi er ditt lokale advokatfirma med spisskompetanse innen Barnevern

Ta kontakt med våre advokater for juridisk ekspertise på dette feltet.

Anne Hølland

Anne Hølland

Advokat / Partner

Kine Bråten

Kine Bråten

Advokat / Partner

Kontakt oss

Vi lytter, forstår og handler

For oss er det viktig at du får den hjelpen du trenger. Vi vil bistå deg med kunnskap, profesjonalitet – og ekte drivkraft. Våre advokater har solid kompetanse og bred erfaring innen barnevernsrett.