Arbeidsrett
Arveplanlegging og arveoppgjør
Barnevern

Bygg, anlegg og entreprise

Familie- og barnerett

Fast eiendom
Forbrukerrettigheter
Formuesplanlegging
Landbruksrett

Næringsrett

Offentlige anskaffelser
Strafferett og bistandsadvokat
Tvisteløsning og prosedyre

Medarbeidere

Anne Hølland
Cecilie Engebretsen
Dordi Malmei Korsfur
Jan Erik Kullerud
Janne K. Rasmussen
Kine Bråten
Per Bergstad
Per T. Sekse
Vegard F. Bråstein

Hvem bistår vi?

Privatpersoner

Næringsliv

Offentlig sektor

Kompetanse / Arveplanlegging og arveoppgjør

Arveplanlegging
og arveoppgjør

Arveoppgjør kan være kompliserte – særlig for familier med andre konstellasjoner enn den såkalte kjernefamilien.

Arveplanlegging og arveoppgjør

Livet går ikke alltid som planlagt.
Vi bistår når utfordringene oppstår.

Arveoppgjør (dødsboskifte) kan være kompliserte, særlig for familier med andre konstellasjoner enn den såkalte kjernefamilien. Vår erfaring viser at mange konflikter kunne vært unngått dersom arvelater hadde kjennskap til arvelovens regler og var bevisst på de ulike mulighetene som finnes.

Våre advokater har solid kompetanse på arverettslige spørsmål, og vil veilede deg med hensyn til hvorvidt du trenger et testament og hva dette eventuelt skal inneholde.

Etter et dødsfall tilbyr vi juridisk og praktisk bistand i forbindelse med arveoppgjøret. Vi bistår med alle oppgaver underveis i skiftet, og sikrer en ryddig og effektiv fremdrift i booppgjøret.
Vi blir også jevnlig benyttet som bostyrere under både offentlig og privat skifte.

I arveoppgjør er partene som regel i familie, og skal forholde seg til hverandre også etter at tvisten er løst. For å være en god rådgiver på arverettens område, kreves det erfaring og kunnskap utover det rent juridiske. Dette tilbyr vi.

Advokatene

Vi er ditt lokale advokatfirma med spisskompetanse innen Arveplanlegging og arveoppgjør

Ta kontakt med våre advokater for juridisk ekspertise på dette feltet.

Anne Hølland

Anne Hølland

Advokat / Partner

Kine Bråten

Kine Bråten

Advokat / Partner

Vegard F. Bråstein

Vegard F. Bråstein

Advokat / Partner

Per Bergstad

Per Bergstad

Advokat / Partner

Per T. Sekse

Per T. Sekse

Advokat (H) / Partner

Janne K. Rasmussen

Janne K. Rasmussen

Advokat / Partner / Styreleder

Om oss

En rådgiver utover det juridiske

Ofte kreves det erfaring og kunnskap utover det rent juridiske. Vi skal være engasjerte, effektive og konstruktive. Du skal oppleve at du får det beste av støtte og hjelp – gjennom hele prosessen.